Giấy In Ảnh A4 Gold Định Lượng 135 gsm 1 Mặt 50 Tờ

75.000