GIẤY FORD A4 80GSM – XANH LÁ

78.000

Đơn vị tính: Ram

Đóng gói: 5 Ram/ lốc

Xuất xứ: Indonesia

Màu sắc: Xanh lá

Định lượng 80gsm