Giấy In Ảnh A3 Gold Định Lượng 230 gsm 1 Mặt 50 Tờ

123.000