Hóa Đơn 2 Liên Dày

13.000

Đơn vị tính: Quyển

Khổ giấy: A7

Đóng gói: 160 trang

Quy cách: Sổ lò xo