SỔ LÒ XO A7-200 TRANG

8.500

Đơn vị tính: Quyển

Khổ giấy: A7

Đóng gói: 160 trang

Quy cách: Sổ lò xo