HỒ KHÔ SIÊU DÍNH DOUBLE A

7.000

Đơn vị tính: chai

Đóng gói: 30 chai/ hộp

Đặc điểm: keo khô không mùi