BÌA CÒNG CHỮ D

30.000

Kích thước : Khổ A4, Gáy 3.5F

Đơn vị tính: Cái

Màu sắc: Xanh lá

Cho phép đặt hàng trước